Föregående sida

Gerhard Wilhelm

f. 3/11 1923. Hemort: Beilrode bei Torgau / Elbe, Hans Schemmstrasse 2.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Kaufmann, angestellter.

Registernummer: VII H 308.

Truppförband: 4./schw.Flak-Abteilung 618.

Identitetsnummer: 239,  1./schw.Flak Ausb.Abt.12.

Fältpostnummer: L44365.

Närmaste anförvant: Else Wilhelm.

Adress: Beilrode bei Torgau / Elbe, Hans Schemmstrasse 2.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 10/5 1945 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Krigssjukhuset, Malmö 30/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"