Föregående sida

Pranas Ambražiunas

f. 28/1 1903. Hemort: Wilna, Rudnikustrasse 3.

Yrke/titel: Major. Civilt yrke: Techniker, mech.

Han anlände den 10/5 1946 till Östergarn.

Nationalitet: Litau.

Registernummer: VII H 377, IR/1094.

Truppförband: Litauisches Bataillon 256.

Fältpostnummer: 35959.

Identitetsnummer: 33/lit. Sich. Btl. 5.

Närmaste anförvant: Anton Ambrazianus, Friseur.

Adress: Melrosa, Ill. Park 18/48 U.S.A.

Avreste den 8/5 1945 från Paulshafen.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Berdesksjh Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int. lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10./5. 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

 

Utlämnad till Sovjetunionen.

Tillbringade sju år i Gulag.

Avliden.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"