Föregående sida

Ernst-Engelbrekt Wirges

f. 2/12 1915 i Zürpich. Hemort: Züplich Bezirk Köln Aachen.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Flg.Hauptingenieur. Civilt yrke: Diplomingenjör med kaptens tjänsteställning.

Gift med Helene.

Registernummer: VII H 508.

Truppförband: 1-Flak-(Sturm)-Abteilung 92.

Identitetsnummer: 1164  Fl.Horst.Kdtr. L.Handorf.

Adress: (22) Züplich Bezirk Köln Aachen.

Fältpostnummer: 30295.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 12/5 1943 vid Herrvik, Östergarns socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen Havdhem ankomst 12 / 5 1945.

Avtp 3/12 1945 med Kuban.

Ådömd 3 mån fäng / se dnr 1087.

Stölder m.m. vid flyktförsök från int. läger i Havdhem 2/9 -45. 10/10 -45 av I 18:s krigsrätt till 3 mån. fängelse. 27/9 unders. av ON o. statspolis.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"