Föregående sida

Wilhelm Wischnewski

f. 15/4 1915. Hemort: Gehlenburg / Ostpreussen.  Herta,? Westfalen, Eval?strasse 18

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Unteroffizier. Civilt yrke: Slaktare.

Gift med Ruth.

Registernummer: VII H 1034  1443 B/III.

Trupptillhörighet: 5./Pionier-Ersatz-Bataillon 1 Königsberg. Armeewaffenschule 18

Identietetsnummer: 4.

Närmaste anförvant: Hustru: Ruth Wischnewski.

Adress: Gehlenburg Ost-Preussen.

Avreste från Paulshafen (Pavilosta) den 7/5 1945 kl. 16.00.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 11.00 den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Avsänd till Rinkaby 22/12 1945.

Avsänd till Karolinska sjh 15/6 1945.

Avsänd till Backamo 15/9 1945.

Avsänd till Bersjh Borås.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9/5 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Backamo ankomst 15/9 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus för Vuln. scelopter. reg. thorasat(?). dx. kroematothoris.(?). Utskriven den 15/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"