Föregående sida

Erhard Vogel

f. 10/8 1924. Hemort: Lichtenstein / Sachsen Rödlitzerstrasse 24 Ny adress den 29.9.45 Im grossen vorwerk 28 b. Brinkschmidt Herford / Westfalen.

 

Medföljande minderåriga barn: 0.

Ankomstort: Östergarn.

Nationalitet: Tysk.

Övrigt:

Regist. Nr. VII H 196.

Trupptillhörighet: 1./Nachrichten-Abteilung 329.

Identitetsnummer:1570.

Fältpostnummer: 02 129.

Närmaste anförvant: Wally Vogel.

Adress: Lichtenstein / Sachsen, Rödlitzerstrasse 24.

Civilt yrke: Schriftsetzer.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Östgotland 8/5 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/19 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen / Havdhem ankomst 9. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"