Föregående sida

Paul Wolff

f. 20/3 1894. Hemort: Berlin, Skanitzerstrasse 3.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Matr. Stabsobergefreiter. Civilt yrke: Altstoffhändler.

Registernummer: VII H 227.

Truppförband: Marine.

Identitetsnummer: O/4044 MS.

Fältpostnummer: M11786.

Närmaste anförvant: Johanna Wolff.

Adress: Berlin, Skanitzerstrasse 3.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller dess  pråm 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Flyktingsjukhuset, Malmö 30/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"