Föregående sida

Heinrich Vollmer

f. 21/5 1906. Hemort: Schröttingshausen 29 über Bielefeld /2/ Westfalen.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Stabsgefreiter. Civilt yrke: Murare. Maurer.

Registernummer: VII H 272.

Trupptillhörighet: 2./schwere Flak-Abteilung 218(E).

Identitetsnummer: 229,  I./B.Flak Ers.Abt.11.

Fältpostnummer: L54527.

Närmaste anförvant: August Vollmer.

Adress: (29) Schröttingshausen 29 über Bielefeld 2/ Westfalen.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen / Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"