Föregående sida

Heinrich-August Worthmann

f. 3/11 1906. Hemort: Bremen, Schöne Beckerstrasse 56.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Arbetare.

Registernummer: VII H 1058. 1058 VII L.

Trupptillhörighet: 1./Panzer (Abwehr-) Ersatz-Abteilung 20. 

Identietetsnummer: 995.

Fältpostnummer: 00387.

Närmaste anförvant: Fadern: Heinrich Worthmann.

Adress: Meinershausen Kreis Oldenburg.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller dess  pråm 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 10 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Inskriven å Lärbro Krigssjukhus den 10/5 1945 för Vuln. sclopeter. reg. forsii(?).

Utskriven den 1/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"