Föregående sida

Soteras Vosilius

f. 14/5 1918. Hemort: Birschai (Birschau) / Litauen, Vitotostrasse 7.

Nationalitet: Litau.

Yrke/titel: Leutnant. Civilt yrke: Student.

Registernummer: VII H 367. IR / 1099.

Truppförband: litauisches Bataillon 256.

Fältpostnummer: 35959.

Identitetsnummer: 2 /lit.Btl.256.

Närmaste anförvant: Konrad Vosilius.

Adress: Eskilstuna / Schweden.

Avreste den 8/5 1945 från Paulshafen.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Katthammarsvik, Östergarns socken.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till Ry 12710 1945.

Avsänd till Beredsksjh Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int.lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg 25/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen/Havdhem ankomst 9. / 5. 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

Utlämnad till Sovjetunionen.

I Gulag, fri 1952. Avliden.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"