Föregående sida

Manfred Walter

f. 20/11 1916. Hemort: Dresden, Wettinerstrasse 32

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Stabsgefreiter.

Registernummer: VII H 453.

Trupptillhörighet: 12.Panzer-Grenadier-Regiment 108.

Identitetsnummer: 84  7.I.R.10.

Fältpostnummer: 56340.

Närmaste anförvant: Onkel: Fritz Walter.

Adress: Opach, O.L.Hotel-Kretscham.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, När socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1712 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"