Föregående sida

Rudolf Würl

f. 17/7 1907. Hemort: Wien-Liesing, Theresenau 338

Nationalitet: Tysk, Österrikare (Österrike var sedan 1938 en del av Tyskland, Ostmark)

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Arbeiter.

Registernummer: VII H 267.

Trupptillhörighet: 2./schwere Flak-Abteilung 218(E).

Identitetsnummer: 757,  1.B. lei.Flak Abt. 92.

Fältpostnummer: L54527.

Närmaste anförvant: Anna Würl.

Adress: Salzburg-Einwohnermeldeamt.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen 8omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässelby 1712 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10. / 5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"