Föregående sida

Eligiusz Ceceniowski

f. 15/8 1908. Hemort: Gdynia.

Grad: Kapten. (kpt. Mar.)   

Registernummer: I. 1.

Truppförband: Polska Flottans Flyg.

Närmaste anförvant: Ceceniowska, Erna.

Adress: Luck, ul. Ulanska 57.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Visby.

Krigsfånge(internerings)läger Främby ankomst  25/7 1940. 

Hemsänd 9/2 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"