Föregående sida

Jerzy Milisiewicz

f. 11/6 1899. Hemort: Gdynia.

Grad: Kapten. (kpt. lacz.).

Registernummer: I. 3.

Truppförband: Polska Flottans Signalkår.

Närmaste anförvant: Milisiewicz, Josef.

Adress: Poznan, Bernhardinerplatz 4.

Tillfångatagen: (omhändertagen) vid: Visby.

Krigsfånge(internerings)läger: Främby ankomst  25/7 1940.

Hemsänd:  9/2 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"