Föregående sida

Hans Rikard Steier

f. 1/3 1912 i Berlin-Köpenick. Hemort: Lübeck Kattowitzstrasse 8 (bei Bufe). Han avled den 24/5 1945 på Lärbro krigssjukhus.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsoberfeldwebel.

Registernummerr: 1027 / VII L.

Identitetsnummer: 560 / 31S.

Truppförband: U.A.A.532.

Närmaste anförvant: Hustrun: Lona Steier.

Adress: Lübeck Kattowitzstrasse 8 (bei Bufe).

Tillfångatagen (omhändertagen) vid.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9 / 5 1945.

Död VII L 24 / 5 1945.

Gravplats och nr: Lärbro kyrkogård Onumrerad gravplats.

Sjukdom: Vuln. sclopeter reg. front. sin. et(?) corp. alien intecerebrali.

Opererad den 12/5 1945 på Lärbro Krigssjukhus.

Utskriven, död,  den 24/5 1945.

Stoftet flyttades 1966 till Norra kyrkogården i Trelleborg

Jordfästning, den 29/5 1945, enligt Svenska kyrkans ritual på tyska språket i gemensamhetsgraven på kyrkans östra sida, gamla kyrkogården.

Sårade under flykt från Baltikum.

Avled av skottskador och splitterskador.

Under synnerligen solenna former jordfästes i Lärbro kyrka i tisdags stoften efter två tyska flyktingar, som en tid vårdats på krigssjukhuset i Lärbro. De tillhörde den kontingent som, vid flykten från Balticum blevo sårade och inte lyckades övervinna sina blessyrer. De två voro Stabsoberfeldwebel Hans Rikard Steier och Grenzwachtmeister Otto Friedrich Schuster i åldern 33 respektive 50 år.

De två kistorna, prydda av blomsterkors i de tyska och svenska färgerna, voro i förväg placerade i koret. Medan KA :3s musikkår under ledning av musikdirektör Pewa Derwin spelade Chopins sorgmarsch från orgelläktaren samlades en stor menighet, personal från krigssjukhuset och församlingsbor. En hedersvakt av sex kamrater till de avlidna bildade hedersvakt vid kistan, och begravningsakten började med psalmen "Din spira, Jesus, sträckes ut", vartill musiken spelade, varpå kyrkoherde G. Coldemo framträdde till de båda kistorna och på tyska språket höll ett tal utifrån Psaltarens ord: "Utrannsaka mig Gud och känn mitt hjärta, pröva och se till om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen".

Detta är en ringa människas bön, en människas som visste sin egen ringhet. Psalmisten misstrodde sig själv t.o.m. om att kunna lära känna sitt eget hjärta. Tänk om vi alla hade en sådan ödmjukhet. Om de stora i världen, var de än finnas, vad de än heta, som företogo sig att oinskränkt befalla över länder och folk och sände sina bästa män i döden icke hade ringaktat den bönen. Huru annorlunda skulle det icke ha sett ut. Det hemska lidandet skulle ha besparats världen. Europa skulle i dag ha haft ett annat ansikte. Därför höves det oss alla ofullkomliga människor att varje dag till vår himmelske fader bedja den bönen: Pröva mig och se till om jag är stadd på en ond väg och led mig på den väg som den eviga vägen, ty endast Gud kan leda oss på den väg som förer till liv och rättfärdighet. Så bjuda vi eder liksom edra tidigare bortgångna kamrater ett sista vilorum i vår gamla kyrkogård.

Sedan förrättades jordfästningen på tyska, och sist sjöngs ps. "Verka tills natten kommer". Mellan led av en paraderande trupp ur KA 3 bars kistorna ut till den förutvarande tyskgraven av 12 man ur skolkompaniet vid KA 3 medan musikkåren gick i täten och spelade Chopins sorgmarsch. Medan kistorna sänktes i graven utförde musiken Integer vitae, varpå löjtnant Ossian med några ord på tyska nedlade en krans från den gotländska försvarsmakten och militärbefälhavaren. Han åtföljdes av fänrik Duhs. Krigssjukhusets krans nedlades av intendenten kapten Berg och sergeant Ardell. Förtroendemannen i interneringslägret vid krigssjukhuset Oberleutnant Hengstermann nedlade sedan två kransar från kamraterna och höll ett tal till deras minne, varpå den svenska hedersplutonen sköt salut med två salvor. Därpå sjöngs "Så går en dag än från vår tid", och högtiden på kyrkogården slutade med att musiken utförde "Stilla skuggor".

Exhumerad 1966, ombegravd i trelleborg, rad 1 grav 16.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"