Föregående sida

Ferdinand Koger

f. 24/11 1921 i Pernau. Hemort: Pernau. Anlände till Gotland i oktober 1944. Ogift.

Titel: Löjtnant.

Ankom hit med en segelbåt tillsammans med bl. a. Kurt Hjalmar Arendi närmast från Dagö. Flydde undan ryssarna på grund av att han varit untersturmführer i SS i deutsche Vehrmacht. Han hade deltagit i kriget mot Ryssland i Finland under tiden sept. 1943 - 18.8.1944, då hans regemente for tillbaka till Baltischport (Paldiski, Rågervik). I Finland genomgick han officersskola och han var fänrik. Hela regementet ville tillbaka till Estland för att bekämpa ryssarna där och de blevo där insatta i SS, varvid de flesta fänrikarna blevo "untersturmführer". Först blevo de omskolade av tyskarna i ett läger vid Kluga och skolan pågick, då tyskarna måste retirera. Han och hans kamrater passade då på att fly från tyskarna. Tyskarna drogo sig till Baltischport.

Han var med om att bekriga ryssarna vid Keila i ett självständigt estn. förband så länge som möjl.

 

Icke straffad för brott.

Förläggning: Regna.

Förhöret hållet på tyska i Regna den 1/11 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"