Föregående sida

Walter Richard Nelson

f. 12/8 (el. 19/8) 1921 i La Moille, Minnesota, U.S.A. Hemort: La Moille, Minnesota, U.S.A.

Nationalitet: Amerikansk (av tysk börd). Civilt yrke: Automobilmekaniker. Ogift.

Han anlände den 25/8 1944 till Slite med båten Rohland 42.

12 veckor i tyska armén. När han 1942 skulle sändas med armén till Ryssland rymde han i Lettland och har hållit sig gömd i 2 år. Satt 8 veckor i fängelse i Tyskland för försök till rymning ur Tyskland 1939.

Uppfostran: The Public Shool, 8 år.

Penningar och tillgodohavanden i Sverige: intet utom 5 kronor.

Föräldrarna födda i Tyskland, men amerikanska medborgare.

Föräldrarna var: Jordbrukaren Carl Nelson och Dorthy, båda födda i Tyskland, men amerikanska undersåtar.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 28 augusti 1944.

 

------------------------

 

23-årig amerikan två år i Estlands skogar.

I förhoppning att få ett samtal med den baltiske professorn bege vi oss iväg mot hamnen. Densamme synes emellertid ej till, men där ligger i närheten av tälten en grupp andra främlingar. Vår fråga, om någon bland dessa talar tyska, bejakas av en ung man klädd i en illa medfaren kavaj och ett par blåbyxor, som äro åtskilligt fransade i sin nedre del. Det visar sig vara den i lördagens tidning omnämnde amerikanaren! Han får i stället för professorn bli vårt intervjuoffer, och det är i sanning en sällsam levnadshistoria denne har att bjuda på. Han talar en utmärkt tyska, och orden flödar ur hans mun, då han under en timmes tid berättar om sina upplevelser, men han får berätta själv.

Mina föräldrar äro både tyskfödda men bosatta i Amerika, där jag själv är född. Strax före krigsutbrottet gjorde vi ett besök i deras hemland, och under detta bröt kriget ut, och återresan omöjliggjordes. Vid ett tillfälle försökte jag - då ännu ej fyllda 18 år - att över Holland komma över till Amerika. Allt hade gått bra, ända till gränsen, där jag råkade ut för en tysk gränsvakt, och följden blev några veckors vistelse i tyskt fängelse för flyktförsöket. Ett senare även misslyckat flyktförsök renderade mig ett par års polisövervakning. Så blev jag småningom enrollerad i tyska armén och utbildad till motorförare. Det var en mycket kort rekryttid men tillräckligt lång för att väcka min olust. Inte tänka, bara lyda order!.

 

Hoppade av militärtåget till östfronten.

- Ja, så kom den dagen, då vi skulle vidarebefordras mot Ryssland. Om stämningen bland alla dessa tyskar i olika åldrar, som voro med på tåget, är det inte lätt att yttra sig.  Ungdomen är militäriskt uppfostrad alltifrån skolåldern, och då ett befäl är med vågar vågar man inte förråda vad man känner. Men själv hade jag den känslan, att det var min sista resa. Men så kom mitt tillfälle - då tåget mitt i den estniska storskogen gjorde ett uppehåll för att "vattna". Utan att bli upptäckt, steg jag av tåget, vilket i sig självt var strängt förbjudet, rusade in i skogen, som låg inom 10 meters räckhåll och försvann - ensam! Efter några timmars kringirrande tog tröttheten ut sin rätt och jag somnade. Då jag vaknade stod en estnisk ung man lutad över mig. Ingen förstod den andre. Men denne tog sin an mig, hjälpte mig byta den tyska uniformen mot civila kläder, och sedan ha vi två kamperat ihop i vått och torrt.

 Två hela år ha vi flyktat omkring i skogarna, legat under bar himmel, i jordkulor, lador eller dylikt, frusit och farit ila, men aldrig uppgett hoppet att komma undan med livet. Skogarna ha gott om villebråd, hjortar, älgar och vildsvin. Kött ha vi alltså ej behövt lida brist på. Knappare har det då varit med potatis och bröd. Men de ryska bönderna ha varit rätt hjälpsamma, och detsamma har i stort sätt även varit förhållandet med de estniska. Men att hjälpa en flykting innebar lika stor risk som desertören, om saken upptäcktes. Processen göres i sådana fall kort. Familjen skjutes och gården brännes.

 För att skaffa bly till våra bössor måste vi till sist bege oss nedåt kusten och vittja näten! Med hammare och tänger behandlade därefter sänkena, så att de passade till gevären. Här nere hade vid det förresten relativt tryggt. Den estniske skogvaktaren upplyste oss om när tysk razzia genom skogarna var förestående, vilket gjorde det lättare för oss att hålla oss undan.

 Och så nu en kväll, när jag låg bakom en buske vid stranden, tyckte jag, att det började bli väl livligt därnere. Det kom så mycket folk dit ner med knyten och kappsäckar. Och alla kunde väl inte vara fiskare. Plötsligt hördes utifrån det välkända "töff, töff". Båten gick intill, folket började bära ombord sina bylten och småbarn och installera sig. Och så gick jag också ombord - utan vidare ceremonier. Så enkelt var det. Och nu är jag mycket glad över att vara här - bara jag hade litet pengar i fickan och en hyggligare kostym, slutar den 23-årige amerikanaren sin sagolika berättelse ur levande livet anno 1944. Han hoppas snart var åter hemma i Amerika.

 Från sina föräldrar och sin nu 20-årige broder i Tyskland har han under dessa år inte kunnat erhålla några som helst upplysningar. Den förut omnämnde kamraten föredrog att stanna kvar i Estland, då han enligt sin politiska uppfattning inte hade något att frukta av ryssarna, vilka han visste snart skulle ha herraväldet över landet.

(Gotlands Allehanda 28/8 1944).

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"