Föregående sida

Boris-Nikolai Mahlstein

f.

Matros, (madrus), i estniska flottan.

Han anlände c:a kl. 05,00 den 21/9 1939 till Östergarnsholm i en roddbåt, från den polska ubåten Orzeł, tillsammans med Roland Kirikmaa. De sändes, över Finland, hem till Estland.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"