Föregående sida

Roland Kirikmaa

f. 10/1 1919. d. 1975 i Bristol, England.

Underofficer, (noorem-maat), i estniska flottan.

Han anlände c:a kl. 05,00 den 21/9 1939 till Östergarnsholm i en roddbåt, från den polska ubåten Orzeł, tillsammans med Boris-Nikolai Mahlstein.

De sändes, över Finland, hem till Estland. Han överfördes tillsammans med Estlands f. d. flotta till Sovjetunionen den 23/8 1941.

Han blev sedan löjtnant, och därefter SS-Scharführer, han tycks även ha varit i tyska flottan.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"