Föregående sida

Robert Earle Cobin

f. 21/3 1922. Hemort: Richmond Hill / New York. Närmaste anförvant: Mr Delbert Cobin (Father).

Adress: 86 - 74 108th St. Richmond Hill, N. Y.

T/Sergeant.

Civilt yrke: Commercial photographer.

Registernummer: 188/IV.

Identitetsnummer: 12149241.

Truppförband: U.S. Air Corps. 

Tjänstgör Am. leg. 12/4 -44.

Tillfångatagen: (omhändertagen) vid: Visby, Gottland.

Krigsfånge(internerings)läger: IV, Korsnäs ankomst 24/3 1944.

Hemsänd: 14/11 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"