Föregående sida

Robert William Neff

f. 16/2 1920. Hemort: Kansas City, Missouri. Närmaste anförvant: Mrs Georia H. Neff (Wife). Adress: 2935 Brooklyn Ave., Kansas City, Mo.

1. Lieutenant.

Registernummer: 184/IV.

Identitetsnummer: O-752501.

Truppförband: U.S. Air Corps.           

Tillfångatagen: (omhändertagen) vid: Visby, Gottland.

Krigsfånge(internerings)läger: IV, Korsnäs ankomst 24/3 1944.

Hemsänd: 29/12 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"