Föregående sida

Hans Jürgen Wiering

f. 8/3 1923 i Hamburg. Han förolyckades troligen före den 14/11 1943.

Nationalitet: tysk.

Grad: Gefreiter. Radioman i  Junkers Ju 88 A-17.

Han bärgades av minsveparen Landsort kl. 06.25 den 20/5 1944 i Östersjön, öster om Gotland S N 56º 25' L O 20º0'.

Han rapporterades såsom saknad den 26/2 1944.

Hans Jürgen omkom då hans flygplan, en Junkers Ju 88 A-17 tillhörigt 7./KG77 störtade i havet, okänt om han dog av skador eller drunknade. Hans kropp hittades den 21/5 1944 öster om Gotland och han fördes i land av ett svenskt örlogsfartyg. Kroppen hade tydligen legat i sjön ganska länge, möjligen 2-3 månader, och var statt i ganska stark upplösning. Nummer på dödsbrickan var: 65107-163. Han begravdes i Visby den 23/5 1944 under militära hedersbetygelser på norra begravningsplatsen. Klockan 2 fördes kistan till begravningsplatsen, vid Trojeborg mötte I 18:s musikkår, en paraderande trupp från F 1 samt representanter för tyska legationen i Stockholm och tyske konsuln i Visby, ävensom militära representanter. Kransar nedlades från bl.a.  representanten för tyska legationen i Stockholm, kapten Thinemann för överbefälhavaren för Luftwaffes räkning, trafikassistent Carl-Eric Ekman nedlade krans för tyska konsulatet i Visby, kommendörkapten Berg nedlade kransar från militärbefälhavaren och marindistriktschefen på Gotland, samt kapten Sabelström från svenska flygkamrater.

 

Gravrättsinnehavare var tyska konsulatet i Visby. Kvarter 10, grav 132.

Begravd den 23/5 1944 på Visby norra kyrkogård, kv. 10, nr. 132.A-B (kista, nr 1 i graven).

Graven upplåten till 31/12 1993 (upplåtelse nr 1)

Hans Jürgen exhumerades 1966 och ombegravdes i Trelleborg, rad 1 grav 2.

 

Två av besättningsmedlemmarna, Fritz Spittler och Rudolf Ernzer, saknas ännu.

Stoftet flyttades 1966 till Norra kyrkogården i Trelleborg

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"