Föregående sida

George Edward Quigley

f. 15/11 1921. Hemort: North Girarad, Pennsylvania. Närmaste anförvant: Mr George Quigley (Father).

Adress: North Girarad, Penna.

Staff Sergeant (Civilt yrke: Laborer).

Registernummer: 190/IV.

Identitetsnummer: 33297609.

Truppförband: U.S. Air Corps.

Krigsfånge(internerings)läger: IV, Korsnäs ankomst  24/3 1944.

Hemsänd:  27/2 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"