Föregående sida

Frederick August Rameau

f. 17/9 1914 i Brookfield, Worcester County, Massachusetts. d. 20/1 2005 i Eugene, Oregon. Begravd på Long Island National Cemetery, New York. Hemort: Elmhurst, Long Island, New York. Närmaste anförvant: Mr A. Remeau (Father). Adress: 61 - 21 81st St, Elmhurst, Long Island, N.Y.

Staff Sergeant.

Civilt yrke: Mechanic.

Registernummer: 191/IV.

Identitetsnummer: 20227230.

Truppförband: U.S. Air Corps.

Krigsfånge(internerings)läger: IV, Korsnäs ankomst  24/3 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"