Föregående sida

Herman Frederick ”Bomby” Allen

f. 30/8 1916. Hemort: Spokane, Washington. Närmaste anförvant: Mrs Emma Allen (Mother).

First Lieutenant (bombfällare).

Civilt yrke: Student.

Registernummer: 163/IV.

Identitetsnummer: 0-744222.

Truppförband: U.S. Air Corps. Tjänstgör å Am. leg. 12/4 -44.

Krigsfånge(internerings)läger IV, Korsnäs ankomst 8/3 1944.

Hemsänd 18/11 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"