Föregående sida

Karl Tugend

f. 9/1 1921 i Oberissigheim

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter i en Junkers Ju 88 G-1.

Han blev den 19/10 1944 funnen vid stranden vid Hammarudd, söder om Kronvalls fiskeläge, Eksta socken.

Karl Tugend och Gerhard Wartenberger dödades då deras flygplan, en Junkers Ju 88 G-1 störtade i havet p.g.a. motorstörningar. De tillhörde 4/NJG 3.

Rapporterad saknad den 1/9 1944.

   
 

Igår kväll (19/10 1944) anträffades ytterligare ett lik efter en tysk flygare, denna gång vid Hammarudd (söder om Kronvalls fiskeläge. ML) i Eksta. Liket, som anträffades av militär, låg på strandkanten med benen i vattnet. Det bar tysk underofficersuniform, i vilken man bl.a. hittade ett pass utställt för Karl Tugend, född 1921. Liket som med undantag för händerna, var ganska väl bibehållet, torde ha legat i vattnet minst en månads tid. (Gotlands Allehanda  20/10 1944)

  

Till vila i gotländsk jord.

På Östergarns kyrkogård vigdes i middags till den sista vilan stoften efter de vid Sysne udd i Östergarn och vid Hammarudd söder om Kronvalls fiskeläge i Eksta ilandflutna tyska flygarna, Oberfänrik Gerhard Wartenberger från Traditz bei Torgau, Elbe, och Obergefreiter Karl Tugend från Ober-Issigheim.

Jordfästningen ägde rum vid de två gravar som retts i omedelbar närhet av den stora Albatrossgraven, och området däromkring hade vackert dekorerats med tyska krigsflaggor. Efter jordfästningen, som förrättades av kyrkoherde C. J. Björkander, och som bevistades av bl.a. luftattachén vid tyska legationen i Stockholm, major Golcher, och konsul Carl E. Ekman, Visby, nedlade kransar med band, av den förstnämnde från der Oberbefehlshaber der Luftwaffe och av den senare från tyska konsulatet i Visby. Bland kransarna märktes vidare en från Landesgruppe der NSDAP i Stockholm.

Med anledning av jordfästningen i Östergarn är flaggan på tyska konsulatet i Visby i dag hissad på halv stång.

Vidare kan nämnas att kransar från Luftwaffe och härvarande tyska konsulat även nedlades på Albatrossgraven. (Gotlands Allehanda tis. 24/10 1944)

 

Enligt Östergarns död- och begravningsbok begravdes han i Östergarn, enligt Visbys begravningsbok begravdes han i Visby, med största sannolikhet begravdes han i Visby. Karl exhumerades 1966 och ombegraves i Trelleborg, rad 1 grav 10.

 

Kyrkorådet i Östergarn hade erbjudit sig att bredvid "Albatross-graven" avstå mark till gravar åt de tyskar som senare jordfästes på andra håll på Gotland, Men Volksbund avböjde detta.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"