Föregående sida

Carl August "Tiny" Heuser

f. 19/5 1918. Hemort: Brooklyn, New York. Närmaste anförvant: Mrs. Virginia Heuser (Wife).

Adress: 6912 69th Place, Brooklyn (27) New York.

Technical sergeant  (Pvt.) (mekaniker).    

Civilt yrke: Bookmaker.

Registernummer: 134/IV.

Identitetsnummer: 32442168.

Truppförband: U.S. Army air Corps.

Krigsfånge(internerings)läger: IV, Korsnäs ankomst  8/3 1944.

Hemsänd: 27/9 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"