Föregående sida

Victor "Vic" Rolland Marcotte

f. 19/2 1916. Hemort: Detroit, Michigan. Närmaste anförvant: Mrs. Katherine Marcotte (Wife).

Adress: 17405 Marx Street, Detroit Michigan.

T sergeant (radio).               

Civilt yrke: Tool-Maker.

Registernummer: 136/IV.

Identitetsnummer: 36539317.

Truppförband: U.S. Army Air Corps.

Krigsfånge(internerings)läger: IV, Korsnäs ankomst  8/3 1944.

Hemsänd: 27/2 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"