Föregående sida

Donald "Don" Smith Courson

f. 4/4 1922. Hemort: Winborn, Mississippi. Närmaste anförvant: Mrs Carrie Courson (Mother).

Adress: Rt. 1 Box 24 Winborn Mississippi.

      

Staff sergeant (waist gunner).            

Civilt yrke: Farmer.

Registernummer: 143/IV.

Identitetsnummer: 34472880.

Truppförband: U.S. Army Air Corps.

Krigsfånge(internerings)läger: IV, Korsnäs ankomst  8/3 1944.

Hemsänd: -

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"