Föregående sida

Joseph "Joe" Roland Paul

f. 3/8 1924. Hemort: Lacrosse, Wisconsin. Närmaste anförvant: Mrs. Louise Paul (Mother). Adress: 325 N. 8th Street.

Staff sergeant (waist gunner).            

Civilt yrke: Telegraph Opr.

Registernummer: 154/IV.

Identitetsnummer: 36810523.

Truppförband: U.S. Army Air Corps.       Tjänstg Am leg 14/6 1944.

Krigsfånge(internerings)läger: IV, Korsnäs ankomst  8/3 1944.

Hemsänd: 27/9 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"