Föregående sida

Eduard Aleksander Lepp

f. 25/3 1914 på Ormsö, Estland, d. 1/4 1986 på Freyvägen 38, Saltsjöbaden, Stockholms län.

Eduard gifte sig den 2/12 1939 med Salme, född den 17/5 1916 i Estland, död den 12/7 1993 i Saltsjöbaden, Stockholms län.

Barn: Olavi f. 26/8 1940 i Estland. Eero f. 23/6 1942 i Estland. Mati f. 26/7 1947 i Brännkyrka.

Pilot på den Fokker (CV-E 3W+OL 18) som nödlandade i Alva 1944-10-01.

1/10 omhändertagen o. förlagd i Hemse. 2/10 överförda till Vible f.v.b. stf. i Visby. Förläggning: Hultsfred.

   

Till/

                    Herr landsfogden i Gotlands län.

 

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag under gårdagen om-

händertagit å bilagda förteckning upptagna estniska flyktingar

/desertörer/, som ankommit i två tyska flygplan och nödlandat

vid Koparve i Alva socken omkring klockan 12.30 och uppgivit

sig vara politiska flyktingar.

Efter det desamma undergått föreskriven första besiktning

av tjänsteläkare hava de denna dag förpassats till Vible för

smittorening och vidarebefordran till flyktingläger i Visby för

Utlänningskommissionens vidare förordnande.

För flyktingarna utfärdades under gårdagen nödfallsvisering-

ar n:ris 113001 - 113006, varav utlänningens exemplar överlämnats

till Stadsfiskalen i Visby och inresetillstånden övesänts till

Utlänningskommissionen.

Hemse i landsfiskalskontoret den 2 oktober 1944.

                                                      Oswald Nordbeck

 

Överlöjtnant i estniska flygvapnet. Tjänstgjort i tyska flygvapnet som överlöjtnant.

Tror att hans familj finnes i Sverige men vet ej säkert.

Talar något tyska.

Nödfallsvisering 113001.

 

... att  två tyska jaktplan 4/10-44 landat vid Algarve i Alva med 6 estländska desertörer ombord.  (Det var definitivt inget jaktplan. ML)

1/10 omhändertagna o. förlagd i Hemse.

2/10 överförda till Vible f.v.b. stf. i Visby.

 

Planet flögs av Lepp,  Külmallik och Kaarn medföljde som passagerare.

Planet hade tidigare tillhört det danska flygvapnet, men vid invasionen 1940 togs den som krigsbyte av tyskarna.

Tillhörde Nachtschlachtgruppe 11, som specialiserat sig på nattliga attackuppdrag mot sovjetiska ställningar. De deserterade till Sverige.

 

... att  två tyska jaktplan 4/10-44 landat vid Algarve i Alva med 6 estländska desertörer ombord.  (Det var definitivt inget jaktplan. ML)

1/10 omhändertagna o. förlagd i Hemse.

2/10 överförda till Vible f.v.b. stf. i Visby.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"