Föregående sida

Gerhard Wartenberger

f. 11/10 1922 i Beilrode / Torgau. Hemort: Traditz bei Torgau, Elbe.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Gefreiter i en Junkers Ju 88.

Funnen vid stranden den 19/10 1944 vid stranden ungefär 1 km. norr om Sysne, Östergarn.

Gerhard Wartenberger och Karl Tugend dödades då deras flygplan, en Junkers Ju 88 G-1 störtade i havet p.g.a. motorstörningar. De tillhörde 4/NJG 3.

Han hade skjutits i huvudet (eventuellt hade han tagit livet av sig, då han hamnade i det kalla vattnet utan möjlighet till räddning,  hans pistolhölster var tomt. ML).

Gerhard exhumerades den 4/10 1966 och förflyttades till Trelleborg norra begravningsplats, rad 1 grav 9.

   

Stoftet flyttades 1966 till Norra kyrkogården i Trelleborg

Likfynd vid Sysneudd.

Vid 10-tiden igår förmiddag (19/10 1944) anträffades ett illa åtgånget manslik ilandflutet ungefär 1 km. norr om Sysne i Östergarn. Liket låg när det anträffades alldeles vid strandkanten. Det var som sagt illa tilltygat och torde ha legat i vattnet någon månad. Att döma av en bindel kring ena armen torde fyndet utgöra kvarlevorna av en tysk flygare. På armbindeln stod nämligen beteckningen Deutsche Luft-Waffe. Polisen är i dag sysselsatt med att undersöka det sogliga fyndet och om möjligt närmare identifiera detsamma. (Gotlands Allehanda 20/10 1944)

   

Likfyndet vid Östergarnskusten.

Det i gårdagens tidning omtalade likfyndet vid Sysneudd i Östergarn har nu identifierats med hjälp av papper som anträffades i den omkomnes kläder. Av dessa papper framgår att den döde var Oberfänrik Gerhard Wartenberger, född den 11 oktober 1922. Var han är hemmahörande kunde man inte utläsa av de delvis förstörda handlingarna, men fadern, vars namn synes vara Walter Wartenberger är enligt papperen hemmahörande i Traditz bei Torgau, Elbe. Den döde var iförd uniform och bar en del utmärkelser bl.a. järnkorset. Utanpå uniformen bar den förolyckade vanlig flygardräkt med armbindel, på vilken stod orden: Deutsche Luft-Waffe. (Gotlands Allehanda 21/10 1944)

 

Till vila i gotländsk jord.

På Östergarns kyrkogård vigdes i middags till den sista vilan stoften efter de vid Sysne udd i Östergarn och vid Hammarudd söder om Kronvalls fiskeläge i Eksta ilandflutna tyska flygarna, Oberfänrik Gerhard Wartenberger från Traditz bei Torgau, Elbe, och Obergefreiter Karl Tugend från Ober-Issigheim.

Jordfästningen ägde rum vid de två gravar som retts i omedelbar närhet av den stora Albatrossgraven, och området däromkring hade vackert dekorerats med tyska krigsflaggor. Efter jordfästningen, som förrättades av kyrkoherde C. J. Björkander, och som bevistades av bl.a. luftattachén vid tyska legationen i Stockholm, major Golcher, och konsul Carl E. Ekman, Visby, nedlade kransar med band, av den förstnämnde från der Ober- befehlshaber der Luft-Waffe och av den senare från tyska konsulatet i Visby. Bland kransarna märktes vidare en från Landesgruppe der NSDAP i Stockholm.

Med anledning av jordfästningen i Östergarn är flaggan på tyska konsulatet i Visby i dag hissad på halv stång.

Vidare kan nämnas att kransar från Luft-Waffe och härvarande tyska konsulat även nedlades på Albatrossgraven. (Gotlands Allehanda tis. 24/10 1944)

 

Kyrkorådet i Östergarn hade erbjudit sig att bredvid "Albatross-graven" avstå mark till gravar åt de tyskar som senare jordfästes på andra håll på Gotland, Men Volksbund avböjde detta.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"