Föregående sida

Arnold Fredrich Potisepp

f. 15/2 1919 i Tallinn. Hemort: Tallinn. Nationalitet: Est. Civilt yrke: Teknisk ingenjör på en kraftstation. Ogift.

Pilot / Oberfähnrich på den Heinkel (He 50 E  /  3W+NO) som nödlandade i Alva 1944-10-01. Militärutildning: Utbildad till officer i estniska flygvapnet /fänrik/ Tjänstgjort i tyska flygvapnet under 6 månader. Flydde från Libau i ett tyskt flygplan. Talar tyska och något engelska och ryska. Nödfallsvisering 113002.

1/10 omhändertagen o. förlagd i Hemse. 2/10 överförda till Vible f.v.b. stf. i Visby. Förläggning: Hultsfred

 

Han anlände den 1/10 1944 till Koparve, Alva socken med en Heinkel He 50 E. (3W+NO).

 

Till Herr landsfogden i Gotlands län.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag under gårdagen omhändertagit å bilagda förteckning upptagna estniska flyktingar /desertörer/, som ankommit i två tyska flygplan och nödlandat vid Koparve i Alva socken omkring klockan 12.30 och uppgivit sig vara politiska flyktingar.

Efter det desamma undergått föreskriven första besiktning av tjänsteläkare hava de denna dag förpassats till Vible för smittorening och vidarebefordran till flyktingläger i Visby för Utlänningskommissionens vidare förordnande.

För flyktingarna utfärdades under gårdagen nödfallsviseringar n:ris 113001 - 113006, varav utlänningens exemplar överlämnats till Stadsfiskalen i Visby och inresetillstånden övesänts till  Utlänningskommissionen.

Hemse i landsfiskalskontoret den 2 oktober 1944.

Oswald Nordbeck

 

Militärutildning: Utbildad till officer i estniska flygvapnet /fänrik/ Tjänstgjort i tyska flygvapnet under 6 månader.

Flydde från Libau i ett tyskt flygplan till Libau. (Fel, han landade i Alva)

Talar tyska och något engelska och ryska.

Nödfallsvisering 113002.

 

... att två tyska jaktplan 4/10-44 landat vid Algarve i Alva med 6 estländska desertörer ombord.

1/10 omhändertagna o. förlagd i Hemse.

2/10 överförda till Vible f.v.b. stf. i Visby.

 

Han var inkallad i fronttjänst. Rymde till Sverige i tyskt flygplan. Ville icke komma till Tyskland. Rädd för rysk ockupation.

Förläggning: Hultsfred.

 

Planet flögs av Potisepp, Luuko och Ambus medföljde som passagerare.

Tillhörde Nachtschlachtgruppe 11, NSGr 11, som specialiserat sig på nattliga attackuppdrag mot sovjetiska ställningar. De deserterade till Sverige.

Flydde från Libau i ett tyskt flygplan till Visby.

 

Förteckning över estniska flyktingar, som den 1 oktober 1944 omkring klockan 12.30 ankommit i två tyska flygplanoch nödlandat i Koparve i Alva socken.

Efternamn: Förnamn: Födelsetid: Yrke: Hemort:

Lepp, Eduard-Aleksander 25/3 1914 Styrman Hapsal

Potisepp, Arnold-Friedrich 15/2 1919 Teknisk ingenjör Tallin

Luuk, Evald 17/4 1903 Motormekaniker Tallin

Külmallik, Konrad 27/9 1908 Motormekaniker Rakvere

Ambus, Viktor 24/2 1924 Möbelarbetare Tallin

Karn, Rubo 12/6 1926 Gymnasist Rakvere

Hemse i landsfiskalskontoret den 2 oktober 1944.

Oswald Nordbeck

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"