Föregående sida

Arti  Ader

f. 5/4 1925 i Kavastu (el. Dorpat). Hemort: Kavastu (el. Dorpat). Yrke: Jordbruksarbetare. Ogift.

Anlände den 23/9 1944 till Visby med Minalaid.

Har varit medlem av estniska legionen och i denna kämpat på tysk sida mot ryssarna. Då tyskarna nödgats retirera för ryssarna hade även legionen retirerat. Härvid hade emellertid större delen av legionen deserterat i så stor utsträckning, att densamma praktiskt taget upplöstes. Tolken Rudolf Uus uppgiver, att legionen hade uppsatts av tyskarna. Till en början hade alla officerare varit tyskar men då detta rönt motstånd från estnisk sida hade man till högre officerare haft tyskar, under det att bataljonschefer och lägre officerare varit estländska medborgare. Ader uppger, att han blivit tvångsenrollerad i legionen. Han vågar icke stanna i landet av fruktan för ryssarna. Anhöriga till honom hade under förra ryska ockupationen nödgats att uppehålla sig illegalt, sedan de blivit eftersökta av ryssarna.

Han ansåg sig vara estnisk demokrat.

Förläggning: Vråka.

Källor:

ViLA Visby stadsfiskal HI:35.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:1.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"