Föregående sida

Gustav Bauer

f. 12/5 1912. Hemort: Iserlukn. Han avled den 12/5 1945 på Lärbro krigssjukhus.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Unteroffizier. Betriebsführer.

Gift med Hildegard.

Anlände den 9/5 1945 till Gotland från Kurlandfickan.

Registernummer: 1066 / VII L.

Truppförband:

Identitetsnummer:

Närmaste anförvant:

Adress: Menden. Gross K.A.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 10 / 5 1945.

Död VII L den 12/5 1945. Begravd  1575 1945.

Gravplats och nr Lärbro kyrkogård Onumrerad gravplats.

Inskriven å Lärbro Krigssjukhus den 10/5 1945 för Vuln. sclopeter. reg. et. ...? let(?) dx.

Utskriven, död, den 12/5 1945.

Han avled den 12/5 1945 på Lärbro krigssjukhus.

Sårade under flykt från Baltikum.

Avled av skottskador och splitterskador.

Dödsattest till U.D. 49 20/5.

Exhumerades den 5/6 1966 och ombegravdes på Trelleborgs norra begravningsplats, rad 1 grav 11

Stoftet flyttades 1966 till Norra kyrkogården i Trelleborg

Han begravdes den 15/5 1945, tillsammans med Gottberg, Sonner och Heilfinger, på Lärbro kyrkogård enligt Svenska kyrkans rit på tyska språket.

KA 3:s musikkår medverkade. Kistorna var placerade i koret och smyckade med, var och en, med ett stort blomsterkors. Koret hade på krigssjukhusets bekostnad smyckats med blommor. Under de 15 minuter som orgelmusik spelades fylldes kyrkan av en andaktsfull menighet. Åtta tyska soldater under befäl av en tysk officer bildade hedersvakt vid kistorna. Ur KA 3 paraderade en trupp på 33 man med en underofficer som befälhavare och tillika voro 16 bärare avdelade från norra Fo (Försvarsområdet). Kyrkoherde Coldemo höll på tyska ett griftetal "...De hädangångna trodde för några dagar sedan, att de lyckligen undkommit allt, i synnerhet när de ställde färden mot vår fredliga kust. Men även i elfte timmenkräver krigets mordängel sina skördar. - Vi befalla Edra själar år Gud. Vi bjuda Eder ett sista vilorum i vårt land, i denna Lärbro församling och på denna kyrkogård." Talet upprepades därefter på svenska. I övrigt förrättades hela jordfästningen på tyska. Efter ps. "Härlig är jorden" bars kistorna ut av de 16 bärarna och fördes till den gemensamma graven på kyrkogården, medan den paraderande truppen bildade häck och musikkåren spelace Chopins sorgmarsch. Under det kistorna sänktes i graven utförde musikkåren vidare "Intaeger Vitae". Därpå sköts salut med två salvor av en pluton ur KA 3.

4 kransar, nedlades av kapten Runngren och löjtnant Enderlein, med blågula band från chef och personal vid Gotlands norra Fo och Gotlands Kustartilleriförsvar. Från Krigssjukhuset nedlades genom, intendenten kapten Berg, en krans med blågula band (En sista hälsning). Den tyska hedersvakten nedlade sedan var sin krans och en tysk officer talade å kamraternas vägnar och bringade de hädangångna en sista hälsning. Slutligen lyste kyrkoherde Coldemo frid över griften och de församlade sjöngo till musikkårens ackomanjemang "Herre signe Du och råde" och sist spelade KA 3:s musikkår "Stilla skuggor."

Stora människoskaror hade samlats för att bevista högtiden. När den officiella ceremonin voro över kastade .... var sin näve mull på sina stupade kamraters kistor.

Dödsattest till Frau Hildegard Bauer Kaserstrasse 26 Menden, Westfalen den 15/5 -46.

Jordfästning enligt Svenska kyrkans ritual på tyska språket i gemensamhetsgraven på kyrkans östra sida, gamla kyrkogården.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"