Föregående sida

Leopold Armväärt

f. 13/1 1909 (el. 13/1 1904-01-13, 12/1 1904) i Lümanda på Ösel. Hemort: Lümanda på Ösel.

Yrke: Snickare. Gift med Minna.

Hustrun Anna Armvärt f. 1911, sönerna Sulev f. 1937, Kalev f. 1939 och Voldemar f. 1943 äro kvar i Estland. Anhöriga, förut ankomna till riket: kusin August Armväärt, vilken kom till Sverige för 2 månader sedan.

Anlände den 12/9 1944 till Slite, Othems socken med Mardus.

Militärutbildning: 18 månader vid infanteriet.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den den 13 september 1944. Emil Bertland. Assistent

Hade varit medlem i tyska armén men rymt från krigstjänst. Hade efter rymningen från tyska armén uppehållit sig 2 månader i de estländska skogarna.

Han har ingen politisk inställning. Hade blivit tvingad in i tyska armén. Sympatiserar vare sig med ryssarna eller tyskarna.

Förläggning: Kummelnäs.

Källor:

ViLA Slite landsfiskalsdistrikt A VIIIA:1.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:1.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"