Föregående sida

Karl August Arro

f. 15/2 1922  (el. 15/2 1901, 15/2 1920) i Mõisaküla. Hemort: Mõisaküla el. Tallinn. Yrke: Studerande, student. Gift den 2/9 1950. Han avled den 16/10 1999 i Vaksala församling, Fyrislundsgatan 56, 3tr.

Han anlände den 3/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Inresan till Sverige och anledningen därtill:

Han anlände till Sverige med en motor-seglare. Under tiden juli 1941 - juli 1943 kämpade han som frivillig i tyska armén, härefter begav han sig till Finland och genomgick där en finsk officersskola, varefter han kämpade mot ryssarna å finska sydfronten. I augusti 1944 återvände han till Estland och påbörjade en tyska (sic) utbildningskurs för untersturmführer i S.S. Då tyskarna drog sig tillbaka till Tyskland måste han för att ej bliva tagen ryssarna fly. Han ville ej följa med tyskarna och kämpa på annan del av fronten.

Politisk inställning: Nationell estländsk patriot. Han har en synnerligen avog inställning mot kommunismen. Hans inställning mot nazismen är även negativ, ehuru han anser att han ej har något att frukta av nazismen.

Ej straffad för brott.

Förläggning: Norrhult.

Han uppvisar som legitimation ett betyg över genomgången finsk officerskurs.

 

Arro, Karl närmare hörd den 27/10 1944.

Han uppgav, att sedan ryssarna ockuperat Estland och tyskarna, lovat befria Estland från kommunismen, deltog han som partisan för Estlands befrielse. Sedan Estland med tyskarnas hjälp blev befriat, hade han frivilligt deltagit i estnisk-tyska armén mot bolschevismen. Han hade kämpat i en estnisk bataljon vid fronten mellan petersburg och Ilmensjön. Då hans bataljon skulle förflyttas till sydfronten i Ukraina, hade han rymt till Finland, emedan han icke ville komma att kämpa så långt från sitt fosterland. Finnarna var hans broderfolk, vars språk han också förstod. I Finland hade han varit från den3 augusti 1943 till den 18 augusti 1944, där han först kämpat vid sydfronten i tre månader. Därefter hade han genomgått en finsk officersskola och avancerat till löjtnant. Efter skoltiden hade han icke kämpat mer vid finsk-ryska fronten. På grund av att ryssarna åter trängde in i Estland, hade det estniska regementet i Finland måst gå tillbaka till Estland. Han hade icke kommit att kämpa vid fronten, utan börjat genomgå en utbildningskurs för s.s. utersturmfürer /löjtnant/. På grund av att ryssarna mycket fort trängde in i landet, hade kursen blivit avbruten, varvid han och några estniska kamrater flytt till ön Ösel och därifrån med fiskebåt tagit sig över till Sverige. Han hade icke velat fortsätta att kämpa med tyskarna sedan hans fosterland nu åter erövrats av ryssarna. Han hade icke något intresse att kämpa för tyskarna. Att han kämpat på deras sida hade endast varit för att han ville befria sitt fosterland från kommunismen. Han är estnisk patriot och tillhör icke något politiskt parti.

 

Nr. 114120.

Militärtjänst: 2 år i tyska armén /Waffen ss/ som löjtnant. Ett år i finska armén samt återigen i tyska armén varifrån rymningen skedde.

Längd: 182 cm.

Ögon: Blå.

Näsa: Normal.

Hår: Blont högt hårfäste.

Ansiktsform: Oval.

Särskilda kännetecken: Bär hornbågade glasögon.

Talar finska och tyska.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 5 oktober 1944.

 

Källor: ViLA Visby stadsfiskal FIIb:6. RA SUK Hemliga arkivet F5C:1. Gotlands Allehanda 18/7, 4/8 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"