Föregående sida

Johannes Indres

f. 25/5 1908. Hemort: Tallinn. Yrke: Oberwachtmeister, Oberhauptman.  Civilt yrke: Smed.

Gift med Annemarie.

Han anlände den 5/5 1945 till Slite, Othems socken.

Inskriven den 5/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus. Frisk.

Utskriven den 1/6 1945.

Registernummer: VII L H 949. IR 926.

Truppförband: Wasserschutzpolizei Hamburg (Waffenschule).       

Identitetsnummer: 511.

Närmaste anförvant: Anne-Marie.

Adress: (Reval Tallinn) Neustadt-glane(?) Krans...11 Tyskland.

Avreste från Libau den 5/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Gotlands nordspets.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till IR 12/10 1945.

Avsänd till Beredsksjh Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int.lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg 20/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 5/5 1945.

Avtp 25/1 1945 med Beloostrow.

 

 

V:D N:o 9/228

Inkom till Landsfiskalen 

Slite distrikt d. 14/8 1945

 

Eckernförde, d. 5.7.45                                 

Annemarie Indres                                                    

Eckernförde  (Deutschland)                                      

Saxförder(?) Weg 45.                                     

(c/ Möller)

Mycke verärande Herr Borgmästare!

Jag har en mycke stort bön till er. Min man Johannes Indres från Estonia, har vari å tysk - militärtjänst poliesman (Wasserschutz-polizei) i Kurland - Libau. Han blir internerad den 5.5.45 och var tvungen fara till Slite - gotland med många andra kamerader från polies. Jag har den att erfara från sin kamrat som är nu i Kiel. Många monater har jag inte kunna korespontera me min man för att jag flügdade från en stallen till den andra. Jag är i Eckernförde i en kort tid och derför ar jag mycke taksamt, när ni Herr Borgmästare war so wenlig och skriva honom om, at jag är i Eckernförde ock venta här på honom.

Om det är möglig, att min man inte är i Slite so skall jag bed att ni Herr Borgmästare skicka det brevet till et annat ord i gotland.

Jag är mycke lycklig, när jag få en swar från er. War så got och skicka den till Lübeck (Deutschland)

Schedisches Rotes Kreuz, Eschenburgstrasse(?) 7.

ja är mycke taksamt och hoppas att ni Herr Borgmästare mig hjelpa.

Högaktingsfull

Annemarie Indres

 

Statens utlänningskommission får med anledning av Eder skrivelse den 14 augusti 1945 meddela, att estländske medborgaren Johannes Indres är militärinternerad. Han vistas å lägret i Lingen, Havdhem.

Stockholm den 24 augusti 1945.

 

Flyktingbåt  till Slite idag.

Tyska officerare tvungo fiskare från Libau att gå över med dem.

Mellan kl. 11 och 12 i förmiddags anlände med fiskebåt från Libau till Slite med sammanlagt tio man ombord. Av dessa voro fyra civila samt sex tyskar, nämligen en officer och fem underofficerarer. Dessa senare ha omhändertagits av militär och förts till Lärbro i avvaktan på vidare åtgärder under det letterna komma att vända åter till sitt land igen.

Enligt vad som uppges hade tyskarna, som voro beväpnade, med vapen i hand igår kväll i Libau beordrat letterna att föra dem till Sverige, och vederbörande hade under förhandenvarande omständigheter intet annat att göra än att lyda order och sticka till havs. Resan gick lyckligt och i dag kunde man, som sagt landstiga i Slite. (Gotlands Allehanda 5/5 1945)

 

Utlämnad till Sovjetunionen.

I Gulag.  Avliden.

Källor: RA SUK Efterforskningsavdelningen D2:3.

ViLA Slite landsfiskalsdistrikt EId:2.

Gotlands Allehanda 5/5 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"