Föregående sida

Maksim Grünberg

f. 29/7 1921 i Häädeemeste. Hemort: Tallinn. Yrke: Sjöman. Ogift.

Anlände den 25/9 1944 till Visby med Pärnumaa.

Anledning till flykten: Han flydde för att ej bli evakuerad till Tyskland.

N:r 144258.

Militärtjänst: Menig i tyska armén.

Yrkesutbildning och arbetsanställningar: Ombord på "Pärnumaa".

Längd: 169 cm.

Ögon: Grå.

Näsa: Rak.

Hår: Mellanblont.

Ansiktsform: Oval.

 

Han har kommit till Sverige från Ösel i ett segelfartyg. Han hade under den ryska ockupationen 1940-41 arbetat såsom sjöman. På grund av sin ålder skulle han icke mobiliseras, förrän hösten 1941. När ryssarna drogo sig tillbaka ur Estland befann han sig till sjöss och undkom därigenom deportation till Ryssland. Han familj hade emellertid varit uppsatt deportationslistan men dock undkommit på grund av tyskarnas hastiga frammarsch. Efter den tyska ockupationen anmälde han sig såsom frivillig i ett estniskt förband och skrev kontrakt på ett års anställning i krigsmakten på villkor, att hans tjänstgöring skulle vara inom Estlands gränser. Efter någon tid blev han emellertid sänd till fronten i Ryssland och kämpade där till hösten 1942, då hans kontrakt utgick och han hemskickades. Han arbetade därefter till hösten 1943 på sin föräldragård i Häädemeeste. Därefter studerade han vid navigationsskolan i Reval till våren 1944, då han erhöll anställning ombord på ett segelfartyg, som gick i trafik mellan estniska hamnar. I september månad 1944 låg fartyget i Revals hamn och skulle senare föras till Tyskland. Besättningen hade av denna anledning överenskommit att söka fly med fartyget till Sverige. De togo i Reval ombord 46 estniska medborgare under förevändning, att dessa skulle transporteras till södra Estland. Sedan fartyget kommit ut till sjöss, övermannade besättningen fyra tyska kontrollmän, som befunno sig ombord, och satte kurs mot Sverige. Efter ankomsten till Visby överlämnades tyskarna till de svenska myndigheterna.

Han anser sig icke ha kunnat kvarstanna i hemlandet av fruktan för ryssarna, emedan han kämpat mot dessa såsom frivillig. Ej heller önskade han resa till Tyskland, enär han icke sympatiserade med den tyska regimen.

Förläggning: Tingsryd.

Källor:

ViLA Visby stadsfiskal FIIb:4.

ViLA Visby stadsfiskal FIIb:6.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:3.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"