Föregående sida

Helmuth Serra

f. 23/9 1918 i Reinsdorf, Zwickau (el. 23/9 1914). Hemort: Reinsdorf bei Zwickau, Sachsen.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsgefreiter.

Registernummer:

Identitetsnummer:

Truppförband:

Närmaste anförvant:

Adress:

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger

Död 9 / 5 1945.

Begravd 10 / 5 1945.

Gravplats och nr. Rone kyrkog.

Stupat i krig.

Funnen död den 9 maj 1945.

Efterlevande: Gertrud Serra, Wiesen allé 36, Zwickau, Sachsen, Tyskland.

Helmuth exhumerades den 29 september 1966 och begravdes på kyrkogården i Trelleborg, rad 1 grav 3.

Stoftet flyttades 1966 till Norra kyrkogården i Trelleborg

Den tyske krigaren vigd till sista vilan

Kristihimmelsfärdsdag jordfästes i Rone kyrka stoftet efter den tyske soldat, vilken under krigets sista timmar fått släppa livet till. Som bekant hade han förts i land i Ronehamn under onsdagen tillsammans med ett femtiotal sårade tyskar från tyska fartyg som sökt sig över hit från Kurland. Kistan, i mörkpolerad ek, bars av sex svenska soldater, medan en annan svensk trupp bildade häck vid vid ingången till kyrkan. I processionen deltog en tysk löjtnant och två tyska soldater. Befälhavare för den svenska truppen var major Lindeborg.

Vid inträdet i kyrkan spelades på orgeln Sorgemarsch ur Eroicasymfonin av Beethoven. Därefter sjöngs ps. 125: 1-3, varefter officianten, kyrkoherde Ernst Hejnemann höll griftetal och förrättade jordfästningen, dels på svenska och dels på tyska. Efter akten sjöngs ps. 125 4-6, varefter kistan utbars till tonerna av av Pilgimskören ur Tannhäuser av Wagner. Då kistan sänktes i graven gav den svenska truppen salut med två salvor. Major Lindeberg framträdde därefteroch nedlade en krans med band i de tyska och svenska färgerna samt hyllade med några varmhjärtade ord den den döde soldaten som fallit på sin post.

Därefter talade den tyske löjtnanten och uttryckte b.l.a. sin glädje över att hans döda kamrat fick vila i svensk jord, i ett broderfolks jord. Sist lyste officianten frid över stoftet.

En stor mängd av bygdens folk hade samlats och hyllade den döde med blommor. (Gotlands Allehanda 11/5 1945)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"