Föregående sida

Johannes Gustavson

f. 9/11 1923 i Torgu. Hemort: Torgu. Yrke: Lantarbetare, fabriksarbetare, diversearbetare. Ogift.

Anlände den 10/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Han hade inte innehaft något pass. Identiteten styrkt av fiskaren Aleksander Kangur, f. 31/8 1918, vilken känner Gustavson sedan dennes barndom.

Under såväl den rys estniska frihetstiden  som ryssarnas ockupation av Estland hade han bott hos modern i Torgu. Under tyskarnas ockupation av Estland hade han den 3/5 1943 blivit tvångsmobiliserad till den estniska avdelningen inom tyska armén. Efter utbildning i Estland hade han blivit sänd till Narva-fronten, där han stridit mot ryssarna å tyskarnas sida. Den 17/9 1944 hade han under tyskarnas reträtt rymt ur armén, enär han fått vetskap om, att avdelningen skolat tvångföras till Tyskland. Han hade begivit sig till hemmet. Han hade icke vågat kvarstanna i Estland av fruktat för att bliva avrättad för det han stridit mot ryssarna. Ej heller hade han velat evakuera till Tyskland, vilket land även deporterar och avrättar civilbefolkningen. I stället hade han beslutat sig för att fly till Sverige. Den 9/10 hade han tillsammans med omkring 40 personer avrest från Sörve till Sverige.

Politisk inställning: Ingen.

Straffad för brott: Nej.

Förläggning: Åsens Missionshus.

Källor:

ViLA Landskansliet EXIV:11.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:3.

Gotlands Allehanda 11/10 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"