Föregående sida

Arno Härm

f. 20/9 1925 i Selliste. Hemort: Selliste. Yrke: Sjöman. Ogift. Föräldrarnas namn och yrke: Fiskaren August Härm och dennes maka Anette, född Sildever. Selliste. Uppfostran: Folkskola i 6 år.

Arbetsanställningar: Arbetat som fiskare hos fadern August.

Anlände den 23/9 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Anledning till flykten: Anlänt till Fårösund i en fiskebåt från Kihno.

Flydde på grund av fruktan för ryssar och tyskar samt kriget.

Militärutbildning: Estnisk militärtj. i 6 månader. Varit inkallad i tysk militärtj. under 6 månader men flytt därifrån /deltagit i striden mot ryssarna/

Flykting från: Selliste.

Trosbekännelse: Grekisk Katolsk.

Politisk inställning:Demokrat. Ej nazistsympatisör.

Legitimationshandlingar: Tyskt prästbetyg.

Önskemål: Önskar arbete som fiskare eller sjöman.

Källa:

ViLA Landskansliet E XIV:16.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"