Föregående sida

Lembit Jöe

f. 31/12 1924 i Palmse d. november 1994. Hemort: Taps. Yrke: Järnvägsarbetare. Ogift.

Anlände den 3/10 1944 till Slite, Othems socken.

Anledning till flykten: Flytt undan tvångsförflyttning till Tyskland.

Identiteten styrkt genom företeende av av (sic) bevis om uttagning till Kampfgruppe Admiral Pitka samt svensk nödfallsvisering.

Den 2/10 1944 reste han ut från Vilsand och anlände till Slite den 3/10 1944. Under första ryska ockupationen 1940-1941 gick han i skolan. Efter tyskarnas ankomst 1941 fick han arbeta som järnvägsarbetare för tyskarnas räkning till i april 1943. Till i oktober 1943 arbetade han i jordbruket i sin hemtrakt. För att undgå att bliva mobiliserad i tyska arméen begav han sig i oktober 1943 till Finland. Där var han till september 1944 och tjänstgjorde som matros på ett finskt krigsfartyg (Kemi 11 och Tarno 231). Blev sårad vid Helsingfors. Den 2/9 1944 begav han sig åter till Estland och inträdde frivilligt i estniska kampfgruppen Admiral Pitka, som var inrollerad i tyska arméen. Han deltog emellertid inte i några strider mot ryssarna. Sedermera upplöste tyskarna Kampfgruppen Admiral Pitka och fordrade att gruppen skulle begiva sig till Tyskland. Jöe var inte villig att resa till Tyskland, varför han i stället rymde till Sverige. Han sympatiserar varken med tyskarna eller ryssarna. En broder, som var gift med en svenska, blev 1941 deporterad till Ryssland.

Ej straffad för brott.

Förläggning: Mariannelund.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 4 oktober 1944.

Källa: ViLA.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"