Föregående sida

Ilmar Adolf Jögel

f. 8/11 1918 i Lümanda. Hemort: Lümanda. Yrke: Kontorist. Ogift. Han avled den 3/7 1972 i Hägerstens församling, Ljusstöparback 18 A 1 tr.

Anledning till flykten: Flykt från tysk militärtjänst.

Härmed får jag vördsamt överlämna närlagda protokoll över förhör med 21 estländska flyktingar, som den 27 innevarande april ankommo till Gotska Sandön. De ha undergått läkarundersökning och komma efter verkställd smittrening den 2 nästkommande maj att vidarebefordras till Kungl. Socialstyrelsen utlänningsbyrå.

 

Slite i landsfiskalskontoret den 29 april 1944.

Berthil Bonde.

Protokoll, hållet vid förhör å landsfiskalskontoret i Slite den 29 april 1944.

Den 27 innevarande april meddelade fyrmästaren på Gotska Sandön, att en båt med 21 estländska flyktingar klockan 18.00 denna dag anlänt dit.  Av flyktingarna voro 8 män, 7 kvinnor och 6 barn. Sedan flyktingarna med en Marinen tillhörig båt den 28 april transporterades till Fårösund vidarebefordrades de till Slite, dit de ankomma klockan 24.00 sistsagda dag, där de inkvarterades i avbidan på läkarundersökning och vidaretransport.

 

Denna dag hördes och uppgåvo:

Kontoristen Ilmer-Adolf Jögel, född den 8/11 1918 i Lumanda och där boende.

Han hade efter studentexamen under två år studerat rättsvetenskap vid universitetet i Dorpat. Han är icke gift. Han hade den 5 februari i år inkallats till tysk militärtjänst och därefter varit vid ett övningsläger i Arensburg. För närvarande hade han haft permission, men hade fått besked, att han efter permissionens slut den 6 nästkommande maj skulle transporteras till Holland. Från lägret i Arensburg hade sammanlagt 450 ester hitintills skickats vidare till fronten. Nu vore meningen att samtliga mobiliserade skulle skickas vidare till fronten, till Holland, Tjeckoslovakiet och till syd- Tyskland.

Han är kusin till förenämnde Herman Lath, men har i övrigt ingen anförvant här.

Han hade närmast före mobiliseringen haft arbete som kontorist. Under ferierna under studietiden hade han tidvis hjälpt sina föräldrar med deras lantbruk, men har i övrigt ej utfört något slags gröv-

re arbete.

 

Torsdagen den 27 april 1944. Kl 19 anlände 21 estniska medborgare, norra landningsplatsen.

 

Fredagen den 28 april 1944. 1700 anlände Hj v.b. 591 västra sidan av ön för avhämtning av 21 st.

estniska flyktingar. Hj v. b. 591 avgick till Fårösund kl. 1900.

 

Källor: ViLA Gotska Sandöns fyrplats DV:2.

ViLA Landskansliet E XIV:10.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"