Föregående sida

Karl Kirss

f. 8/7 1925 i Mustjala. Hemort: Mustjala. Yrke: Lantarbetare. Ogift.

Anlände den 10/10 1944 till Gotska Sandön.

Den 5 november 1943 hade han inmobiliserats medelst tvång i den tyska armén och hade han såsom kulspruteskytt deltagit i striderna vid såväl Narva som Nevel. Den 1 mars 1944 hade han sårats av bombsplitter i båda benen och blivit intagen å sjukhus. Den 18/7 1944 hade han utskrivits från sjukhuset och blivit placerad i tyskarnas bakre linjer. Från Kloga i närheten av Pernau hade han, då ryssarna gjort ett större stidsvagnsanfall, varunder fronten den tyska fronten sviktat och tyskarna råkat i panikartad flykt, hade han passat på att rymma den 21/9 1944. Han hade ej velat kvarstanna i den tyska armén eller evakuera till Tyskland. Ej heller hade han vågat kvarstanna i Estland då han förstått, att ryssarna skolat arkebusera honom för hans delaktighet i den tyska hären. Han hade först rymt till föräldrarna och därefter hade han d. 7/10 avrest från Kalasma till Sverige tillsammans med 18 andra flyktingar.

Identiteten kan ej styrkas medelst pass. Identiteten styrkt av jordbruksarbetaren Herbert Kirs, f. 15/4 1914, vilken är kusin till Karl Kirs.

Ej straffad för brott.

Förläggning: Åsens Missionshus, Vingåker.

Källa: ViLA.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"