Föregående sida

Ein unbekannter Deutscher soldat

f.

 

En okänd tysk marinlöjtnant (el. flygare. Fänrik) hittades den 27/11 1944 vid Kvarnåkershamn, Silte socken.

Inskriven som nummer 6, av 7, i Silte Död- och begravningsbok 1944.

"Död 1944 Nov. ? Liket av okänd tysk flygare i 20-25 årsåldern, ilandfluten vid Kvarnåkershamn i Silte den 27/11 1944. Dödsorsak: Drunkning. Begravd och jordfäst den 5 oct. 1944. Tillstånd till begravning t. Länsstyrelsen i Visby den 29/11 1944.

Det finns ingen uppgift om att han blivit exhumerad, så kanske ligger han kvar i Silte.

 

 

Likfynd i Silte.

Tysk marinsoldat anträffad vid stranden. På måndagen (den 27/11 1944. ML) anträffades vid stranden av Kvarnåkershamn i Silte liket av en militär. Det var efter en man på omkring 20-25 år, iförd flytväst och uniformsjacka samt långa skinnbyxor. Liket hade av allt att döma icke legat länge i vattnet. Den döde hade emellertid inga papper eller identifieringsbevis på sig, icke ens dödsbricka, men av uniformsbeteckningarna att döma synes han ha haft fänriks grad vid marinen. Den döde kommer antagligen att begravas i Silte. 

(GA 29/11 1944)

 

 

 

Till vila i gotländsk jord.

Det för några dagar sedan vid Siltestranden anträffade liket av en tysk marinfänrik, som man emellertid icke lyckats identifiera, jordfästes på middagen (den 5/12 1944. ML) vid Silte kyrka av kyrkoherde H. Björkpuist (sic) i Hablingbo. Vid den högtidliga akten närvoro bl.a. representanter för tyska marinattachén i Stockholm samt tyska konsulatet i Visby jämte en representant för militärbefälhavaren på Gotland. Vidare deltog i högtidligheten en hederstropp bestående av en befälhavare och 24 man från en militärförläggning i trakten. Kransar nedlades såväl från Tysklands marinattaché samt från konsulatet i Visby och militärbefälhavaren. Efter jordfästningsakten sänktes kistan i graven på Silte kyrkogård samt lossades en hederssalut över graven.

Efter högtidlighetens slut samlades man i skolan, där Silte rödakorskrets bjöd de i sorgehögtiden deltagande på kaffe.

(Gotlands Allehanda 5/12 1944)

 

 

 

Till en okänd soldat.

Då en okänd tysk soldat på tisdagen jordfästes på Silte kyrkogård, nedlade en kvinnlig sockenbo, fru Helny Koch, blommor vid graven och läste följande verser.

 

På en liten kyrkogård

uppå Gotlandsstranden

vi en liten skara står,

räcka hjälpsamt handen

åt en främling, som här kom

för att aldrig vända om.

Hemåt till de kära

vägarna ej bära.

 

Ej vet vi, varifrån du kom

hitmed havets vågor,

veta icke hurusom

du sett en värld i lågor,

sett de vi ej önska se,

som vi ej kan tänka ske:

mänskligheten strida,

såras, dödas, lida.

 

Kanske du en gammal mor

har ännu därhemma,

som i ångst och kärlek stor

väntar att din stämma

än en gång hon höra skall,

smeka dina lockars svall,

känna att sin kära

son hon har nära.

 

Men den drömmen aldrig skall

gå sin fullbordan,

ty nu här du vilar kall

långt från fosterjorden,

lätt den svenska mullen dock

faller på din kistas lock

och vi ro dig önska

under mullens grönska.

 

Tusen svenska mödrar än

äga sina kära,

sina söner, sina män

än de ha dem nära.

Skulle vi ej tacka då

som än skonade här stå,

tacka för vår lycka

vänlig graven smycka.

(Gotlands Allehanda 7/12 1944)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"