Föregående sida

August Kokk

f. 5/11 1905 i Lümanda. Hemort: Lümanda. Yrke: Lantarbetare. Gift den 15/4 1930. Han avled den 18/5 1986 i Markaryds församling, Nybygget.

Anlände kl. 18.00 el. 19.00 den 27/4 1944 till Norra landningsplatsen, Gotska Sandön.

Flykt från tysk militärtjänst.

 

Härmed får jag vördsamt överlämna närlagda protokoll över förhör med 21 estländska flyktingar, som den 27 innevarande april ankommo till Gotska Sandön. De ha undergått läkarundersökning och komma efter verkställd smittrening den 2 nästkommande maj att vidarebefordras till Kungl. Socialstyrelsen utlänningsbyrå.

 

Slite i landsfiskalskontoret den 29 april 1944.

Berthil Bonde.

Protokoll, hållet vid förhör å landsfiskalskontoret i Slite den 29 april 1944.

Den 27 innevarande april meddelade fyrmästaren på Gotska Sandön, att en båt med 21 estländska flyktingar klockan 18.00 denna dag anlänt dit.  Av flyktingarna voro 8 män, 7 kvinnor och 6 barn. Sedan flyktingarna med en Marinen tillhörig båt den 28 april transporterades till Fårösund  vidarebefordrades de till Slite, dit de ankomma klockan 24.00 sistsagda dag, där de inkvarterades i avbidan på läkarundersökning och vidaretransport.

Denna dag hördes och uppgåvo: ...

  

Lantarbetaren August Kokk, född den 5/11 1905, i Lumanda och där hemmahörande. Han åtföljes av sin hustru Hermine Kokk, född den 10/3 1910 i Lumanda, född Haab, samt en son Endel, född den 19/8 1937.

Han hade sedan juni månad 1942 tjänstgjort som gränsbevakningsman och varit underställd tyska SS-trupperna. Han hade icke ansett sig behöva befara att komma i fronttjänst, men däremot hade han när som helst kunnat förflyttas någon annanstans vid Estlands gräns.

Han hade tjänstgjort ute vid kusten, varför han nu vid flykten bara lämnat sin vakttjänst och följt med i båten.

Han önskar här erhålla anställning som jordbruksarbetare.

 

Torsdagen den 27 april 1944.

Kl 19 anlände 21 estniska medborgare norra landningsplatsen.

 

Fredagen den 28 april 1944.

1700 anlände Hj v.b. 591 västra sidan av ön för avhämtning av 21 st. estniska flyktingar. Hj v. b. 591 avgick till Fårösund kl. 1900.

 

Källor: ViLA Landskansliet E XIV:10.

ViLA Gotska Sandöns fyrplats DV:2.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"