Föregående sida

Arkadi Krumm

f. 5/4 1919 i Kuressaare. Hemort: Kuressaare. Yrke: Lantbrukare. Gift den 14/7 1966. Han avled den 17/11 1997 i Katarina församling, Stockholm, Ringvägen 99 A, II.

Anlände den 3/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Flydde undan tysk krigstjänst och rysk invasion.

Han har kommit till Sverige från Ösel i motorbåt. År 1939 blev han mobiliserad i den estniska armén, där han tjänstgjorde såsom underofficer. År 1940 blev estniska armén överförd till ryska armén, då ryssarna ockuperade Estland. Hela den f.d. estniska armén fördes till Ryssland och där insattes den i kriget mot Tyskland. I september månad 1941 tillfångatogs han av tyskarna vid Staraja Russa-fronten och fördes till ett fångläger i Tyskland. Efter 8 månaders vistelse där blev han skickad till hemorten. En månad därefter inkallades han till militärtjänst För att få bliva skickad till hemorten måste han underskriva ett en förbindelse, att han var villig att kämpa med tyskarna mot Ryssland. Efter en månad i hemorten blev han inkallad till militärtjänst i tyska armén och skickades till fronten vid Charkow, där han fick tjänstgöra i tre månader, varefter han åter hemskickades på permission. Denna permission skulle vara i 21 dagar och när denna tid förflutit, gömde han sig undan för att slippa återvända till fronten. Han hade för avsikt att genast fly till Sverige och han gjorde ett försök tillsammans med några andra ester, Den motorbåt, med vilken de försökte fly, fattade eld och de måste återvända till Ösel. Efter ungefär en månads tid skulle han göra ett nytt försök tillsammans med några kamrater. Under deras iordningställande av en motorbåt blevo de överraskade av tyskarna, vilka öppnade eld mot dem. Sex av kamraterna blevo kvar på platsen medan Krumm och de övriga lyckades fly undan. Han lyckades därefter hålla sig dold i 14 månader, tills han nu kunde taga sig över till Sverige.

Under vistelsen i fånglägret i Tyskland blev han vid flera tillfällen misshandlad, varför han icke önskade återvända till Tyskland.

Ej straffad för brott.

Politisk inställning: Han sympatiserar varken med kommunismen eller nationalsocialismen men har i övrigt ingen utpräglad politisk inställning. Han har icke tillhört något politiskt parti.

Förläggning: Norrhult.

Ref: Julius Pödra, vilken kommit till Visby från Estland och som är hemmahörande i Krumms hemort.

Nr 114803.

Militärtjänst: Ett år i estnisk militärtjänst och ett år i rysk militärtjänst och 3 mån. i tysk militärtjänst.

Längd: 170 cm.

Ögon: blå.

Näsa: konvex.

Hår: blont, mörkt.

Ansiktsform: ovalt.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 5 oktober 1944.

Källa: ViLA Visby stadsfiskal FIIb:6.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"