Föregående sida

Alexander Maltjikov

f. 1914.

  

Grad: Flygare.

Nationalitet: Sovjetisk.

Funnen den 21/7 1940 vid Petesviken, Hablingbo socken.

Flygaren, rysk undersåte, Alexander Maltjikov funnen ilandfluten död vid Petes strand i Hablingbo den 21/7 1940 och då död med säkerhet i flera månader, enligt uppgift av landsfiskalen H. Jonsson i Havdhem. Tillskrivit Sovjetunionen.

Dödsorsak: Luftemboli.

Tillskrivit vid hans begravning i Stockholm den .... den 25/7 1940. Dödsbeviset utfärdat av D:r Erik Karlmark i Stockholm.

 

 

Likfynd vid Hablingbo.

Liket efter en drunknad rysk flygare har flutit i land i Petesviken i Hablingbo. Liket var icke svårare skadat , varför man knappast kan anta, att det legat i vattnet sedan i vintras. Detta antagande gjordes nämligen först då flygaren var iförd vinterkläder, Fallskärmen, som den

döde hade på ryggen, var icke utvecklad. Legationen i Stockholm har underrättats om fyndet, och personal från densamma torde i morgon anlända hit för att ta hand om den döde, som införts till stadens bårhus. (Källa: 1319).

 

Likfyndet i Petesviken.

Med anledning ev det tidigare omtalade likfyndet i Petesviken i Hablingbo voro två tjänstemän från ryska legationen i Stockholm igår nedresta till Visby för undersökningar. Det framgick därvid bl. a., att den omkomnes namn var Alexander Maltjikov, att han var krigsflygare men icke av officers rang samt att han troligen förolyckats någon gång efter finska krigets slut. Stoftet vidarebefordrades igår till Stockholm för undergående av kremation. (Källa: 1320).

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"