Föregående sida

Arsini Lee

f. 19/3 1917 i Orajõe. Yrke: Jordbruksarbetare.

Anlände den 26/10 1943 (och/el. 5/11 1943) till Holmudden, Fårö med PH 427.

Anledning till flykten: Flykt från fronten.

 

LANDSFISKALEN

               I

    SLITE DISTRIKT

           SLITE

Protokoll, hållet vid polisförhör å landsfiskals kontoret i Slite den 6 november 1943.

Under gårdagen anmälde per telefon kaptenen Hyltén-Cavallius Fårö att en båt med 5 estländska flyktingar anlänt till Fårö. Efter olika underhandlingar per telefon för förläggning av flyktingarna

på Fårö, enär timmen var mycket sen samt ankomsten till Visby skulle skett på efternatten samt Stadsfiskal Ullman inte såg sig äga möjlighet att vid denna tidpunkt omhändteratag så många personer, beslöts förlägga flyktingarna i tält på Fårö under natten. Efter smittrening på Vible samt läkareundersökning inställdes de se senare här för förhör.

Jordbruksarbetaren Arsini Lee, född den 19 mars 1917 i Orajöe, Estland. Han hade  arbetat i faderns lantbruk. Den 20 juli 1941 hade han blivit mobiliserad av tyskarna till den estniska legionen.

Tjänstgöringen skulle enligt avtalet vara så länge till dess Estland vore fritt från ryssar. Efter en månad återvände han så till hemmet.

Gjorde sedan ett nytt avtal om tjänstgöring i den tyska kustvakten. Han sändes tillsammans med många andra pojkar till Reval för att under- gå två månaders utbildning. Därifrån sändes pojkarna mot avtalet till fronttjänst vid Leningrad-fronten. Han hade tjänstgjort där omkring 16 månader och tjänsten hade varit mycket svår. Många estniska pojkar hade stupat i striderna. Hans ursprungliga avtal hade gällt ett års tjänstgöring vid kustvakten, men när det året var slut i fronttjänst vägrade han skriva under på nytt. Han fick det oaktat inte lämna fronten utan måste stanna under hela 16 månader. Inför löftet att erhålla 2 veckors ledighet för att besöka hemmet skrev han så åter under på ett kontrakt om ett års tjänstgöring. Men när han kom hem reste han aldrig åter till fronten utan gömde sig i skogarna. Han hade lämnat Leningrad-fronten den 18 april detta år.

Talade endast estniska.

Som ovan.

Berthil Bonde

landsfiskal  

 

Källa: ViLA.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"