Föregående sida

Voldemar Leetsar

f. 25/5 1905 i Audru. Hemort: Pärnu. Yrke: Underofficer. Ogift.

Anlände den 30/9 1944 till Gotland.

Anledning till flykten: Undgå att evakueras till Tyskland.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 2 oktober 1944.

Han kom med båt från Pootsi via Kunö till Sverige.

Intill 1940 anställd såsom underofficer vid estniska armén. Då ryssarna kommo in i landet slutade han på egen begäran. Då tyskarna kommo gick han frivilligt in i den s. k. selbstschutz. Denna polisavdelning blev av tyskarna mobiliserade i en polisbataljon och skickade till fronten. Då ryssarna därvid trängde på retirerade tyskarna och polisbataljonen, vilket senare tyskarna  hade för avsikt att evakuera till Tyskland. För att undgå detta flydde han.

Politisk inställning: Han är icke politiskt intresserad.

Straffad för brott: Nej.

Förlades på fastlandet i läger Lindö skola.

Källa: RA SUK Hemliga arkivet F5C:10.

ViLA.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"